Etter at den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar i fjor, har antall klager til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) økt med 75 %. Dette betyr ikke at diskriminering ikke fant sted før, men det betyr at flere har meldt i fra om den takket være den nye loven, og takket være informasjon om den. Det er bra!

Da LDO Sunniva Ørstavik besøkte MiRA-Senteret i juni, var hun tydelig på at hun ville nå ut med informasjon til kvinner med minoritetsbakgrunn om diskrimineringsloven, og om ombudet. Det er viktig at minoritetskvinner vet at de har rettigheter, og at diskrimineringsloven og andre lovverk beskytter disse rettighetene.

Vi vet at mange som opplever diskriminering, ikke melder fra om dette. Grunnen til at terskelen for å melde fra til LDO om diskriminering er så høy for mange, kan være at ikke alle vet at det er lover som beskytter dem fra dette. Det kan også være fordi de tror det ikke vil nytte å melde fra. MiRA senteret oppfordrer minoritetskvinner til å bruke LDO mer. Sunniva Østervik ønsker å være et ombud som ikke er utilgjengelig, men synlig og helt terskelfritt.

Det er vanskelig å bevise diskriminering, men ombudet presiserte at det allikevel er kjempeviktig å melde fra når man opplever seg diskriminert. Selv om man kanskje ikke vinner den enkelte saken, så nytter det å melde om fra det.

Det nytter å melde fra fordi LDO også jobber politisk for å vise svakheter i lovverket. Det er når vi melder fra om diskriminering at disse svakhetene blir synliggjort. Når mange har meldt fra om samme type diskriminering, så er politikere nødt til å ta det alvorlig, selv om mange av sakene ikke kan bevises. Derfor bidrar alle meldte diskrimineringssaker til synliggjøringen av diskriminering i Norge, så ikke nøl med å kontakte MiRA-Senteret eller LDO.