MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn ønsker å invitere dere til dialog konferansen om å engasjere menn i forebyggende arbeid mot vold mot kvinner og vold i nærerelasjoner. 

 

Dato: Fredag 25. november 2011

Tid: kl. 09.00–16.00

Sted: Royal Christiania Hotel, Oslo

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er en nettverksorganisasjon med over 20 års erfaring fra arbeid med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Vi driver et omfattende informasjonsarbeid, tilbyr selvutviklende aktiviteter for våre brukere og gir krisehjelp og rådgivning til de kvinner som faller utenfor systemet og ikke blir sikret sine rettigheter. Samtidig er vi et kompetansesenter på minoritetskvinnespørsmål og gir råd og veiledning til andre organisasjoner og ulike offentlige etater og skoler.

MiRA-Senteret har lenge arbeidet med vold i nære relasjoner, men vi ønsker nå også å få menn med minoritetsbakgrunn til å engasjere seg i dette arbeidet ved å arrangere en dialogkonferanse den 25. november 2011.

Vi opplever i dag en større åpenhet på området enn tidligere og vil derfor benytte anledningen til å arrangere denne konferansen der forskjellige organisasjoner og etater med kompetanse på området, sammen med ulike grupper av menn med minoritetsbakgrunn, kan komme sammen for en åpen dialog om hvordan menn kan engasjeres sterkere i kampen mot volden. Vi håper også at konferansen vil være starten på et fremtidig samarbeid med ulike organisasjoner og instanser i Norge/Norden som arbeider med temaet.

 

Konferanseavgift er kr. 300. Vi håper at dere reserverer dato og sende inn påmeldinger til prosjekter@mirasenteret.no
Detaljert program med foredragsholdere kommer seinere.

 vold