80.000 mennesker mistet livet i jordskjelvet som rammet Pakistan i oktober 2005, og man regner med at fire millioner mennesker mistet sine hjem.

Image 

Kort tid etter katastrofen startet MiRA-Senteret innsamlingsaksjon Fra kvinner til kvinner for kvinner og barn som er rammet av jordskjelvet i Pakistan. Aksjonen pågår fremdeles, og pengene som samles inn går uavkortet til trengende kvinner og barn. Mange av MiRA-Senterets brukere har bakgrunn fra landene som er berørt, og det er disse som har tatt initiativ til aksjonen.

Jordskjelvet har rammet de fattigste og aller mest avsidesliggende delene av Pakistan. Under to prosent av kvinnene i denne delen av landet kan skrive og lese. Etter jordskjelvet har tusenvis av kvinner blitt enker, og like mange lemlestet etter skader. Mange unge jenter har mistet sine foreldre, eller blitt skadet for livet. Kvinner og barn havner ofte sist i køen når hjelpesendinger deles ut, til tross for at kvinner er svært viktige for gjenoppbygging etter katastrofer.

Vi oppfordrer alle til å støtte jordskjelvrammede kvinner og barn i Pakistan!

Beløp kan settes inn på Fra kvinner til kvinners egen konto, nummer 1645.15.18996

Ansvarlig for aksjonen: Unni Mathisen

Kontaktperson: Fakhra Salimi, tlf. 22 11 69 20/92 01 99 62

Les også: Innsamlingsaksjon: Fra kvinner til kvinner