Islam og feminismen på dagsorden

Fredag den 3. desember satte MiRA-Senteret for første gang islam og feminisme i Norge på dagsorden. Leila Ahmad, forfatter og Harvard professor var invitert som foredragsholder for å gi debatten et internasjonalt preg.

Se bilder bilder fra konferansen her >>

Konferansen ble åpnet av Ågot Valle, styreleder i FOKUS og fulgt opp av Salangai Narthanalyam med et kulturelt innslag. Så begynte alvoret med Fakhra Salimi, leder for MiRA-Senteret, som snakket om det å være kvinne, muslim, minoritet og representant i feminismedebatten? Fulgt opp av Lena larsen fra senter for menneskerettigheter med temaet den muslimske kvinnen og feminisme; en egen stemme. Hvor hun snakket om utfordringene muslimske kvinner opplever innad i det muslimske miljøet. Etter to gode foredrag satte Leila Ahmed fokuset på nåværende trender blant amerikansk muslimske kvinner i det 21 århundre ved å fortelle om den muslimske feminismen og endringene i Nord-Amerika.

Konferansen er første av sitt slag i Norge og muligens Europa og høyest aktuell. Etter to engasjerende og spennende workshops fortsatte debatten rundt tema med paneldebatt hvor deltakerne fikk anledning til å stille spørsmål.

Deltagere fikk grundig innblikk i den feministiske kampen mange muslimske kvinner leder an både i den muslimske verden og i Nord-Amerika. Et innblikk som kan motivere frem en liknende muslimsk feministisk bevegelse i Norge og Europa.

Det ble satt fokus på og ønsket et bredere feministisk samarbeid. Muslimske kvinner føler ofte at de blir utelatt fra mainstream feministisk diskurs, og fra kvinnekampen om like rettigheter for alle. Det ble og snakket om at muslimske kvinner må også selv ta initiativet til å delta på andre feministiske debatter enn kun de som er knyttet til religion for å øke innsatsen for gjensidig likestillingarbeid.

Målsettingen med konferansen var å begynne dialog rundt muslimsk feminisme. Med det ønsket MiRA-Senteret å sette likestilling og islam på dagsorden. Denne konferansen var et steg i denne retningen.