Den økonomiske krisa setter likestillingen under press. Det blir stadig vanskeligere å klare seg som enslig forsørger og vold i nære relasjoner øker som følge av det psykiske presset pandemi og prisvekst har påført sårbare grupper. MiRA-Senteret ønsker å invitere til frokostseminar for å drøfte hvordan vi kan jobbe sammen for å bekjempe økende ulikhet og unngå at krisen setter likestillingen i revers.

MiRA-Senteret inviterer tirsdag 7.mars 2023 til frokostseminar om tematikken.

Se pressemelding her!