Dagen markeres med fakkeltog i Oslo.

Det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen rystet hele Norge, og førte til en nasjonal oppvåkning om at rasisme må bli tatt på alvor. Over 40.000 mennesker sto sammen for 10 år siden for å vise sin avsky mot rasisme.

Selv etter mange år med en antirasistisk bevegelse og kamp,  hører vi stadig historier om rasisme og forskjellsbehandling i Norge. I dag er det grobunn for rasisme og nynasistiske ideer over hele Europa. De høyre-ekstreme kreftene blir ikke borte av seg selv. Vi kan velge å ikke se dem, eller vi kan bevisst ta standpunkt og ha mot til å jobbe for å hindre at disse ideene gror seg fast i våre nærmiljø.

26. januar 2011 inviterer Benjamins Minnefond, i samarbeid med ungdom fra Holmlia, til fakkeltog i Oslos gater. MiRA har sluttet seg til toget. Vi oppfordrer alle til å delta på denne viktige markeringen. La oss stå sammen igjen for et samfunn fritt for rasisme.

Oppmøte er kl. 17.30 på Youngstorget og toget går til Universitetsplassen. Det blir appeller og musikk begge steder.

For mer informasjon eller for å melde deg som frivillig klikk her >>