Velkommen til møte på MiRA-Senteret onsdag 9. juni kl 17.00. Det dreier seg om at likestillingspolitikken kan tenkes langs flere forskjeller som etnisk bakgrunn, livsløp og klasse, sier Skjeie, som ser fram til å ta fatt på et nytt utredningsarbeid.

Hege Skjeie skal lede Skjeie-utvalget som skal jobbe med å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Målet med dette er å lage et grunnlag for en likestillingspolitikk som er helhetlig og kunnskapsbasert.

Hege Skjeie er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun ble i 2001 kjent som landets første kvinnelige professor i statsvitenskap. Skjeie-utvalget består av en rekke forskere med kompetanse på kjønn, etnisistet og klasse. Det er et offentlig utvalg som ble utnevnt i februar i år av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Hvorfor er det viktig for deg å møte henne?
Utvalget skal utrede fremtidens politikk for kjønnslikestilling med hensyn til mangfoldet i samfunnet. Utvalgets mandat er utfordrende, og i følge Hege Skjeie det er viktig å få etablert et integrert perspektiv på likestillingen i Norge.

Skjeie-utvalget skal levere sin innstilling med forslag til tiltak og virkemidler til likestillings- og inkluderingsministeren om to år. Vi vet at mange av dere har tanker, meninger og spørsmål om det flerkulturelle samfunnet vi har i Norge i dag. På møtet med Hege Skjeie kan du fremme dine synspunkter om hva slags likestillingspolitikk du ønsker.