Etter at MiRA-Senteret for noen uker siden sendte ut invitasjoner til sin nasjonale konferanse om minoritetskvinner og psykisk helse har ikke telefonen stått stille på senteret. Responsen fra det offentlige hjelpeapparatet har vært enorm. Konferansen ble fulltegnet to uker før dagen, og over 50 personer står på venteliste. Dette er et tydelig signal om at minoritetskvinners egne perspektiver og løsninger blir møtt med interesse fra de som til daglig møter minoritetskvinner gjennom sitt arbeid, blant annet barnevern, skole og helsetjeneste.

Fra politikerne har responsen derimot vært svært laber. Invitasjon om å foreta åpningen av konferansen har blitt sendt både til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen. Begge sier de ikke har anledning til å åpne konferansen.

Til tross for fagre løfter om økt satsing på psykisk helse og prioritering av minoritetsfeltet, er det liten interesse blant politikere når det gjelder å omsette ord til handling. MiRA-Senteret, som den eneste organisasjonen for minoritetskvinner, forsøker å imøtekomme behovet for kunnskap om minoritetskvinner og psykisk helse hos barnevern, skole og helsetjeneste. Som resultat strømmer ansatte i hjelpeapparatet til MiRA-Senterets nasjonale konferanse, samtidig som den økonomiske støtten til denne frivillige organisasjonen ligger på et minimum.

Konferansen Minoritetsbakgrunn – ressurs eller byrde? vil sette fokus på følgende spørsmål:

  • Hvilke konsekvenser har migrasjon for kvinner, barn og unge jenter?
  • Hvilke utfordringer ligger i forholdet mellom første og andre generasjon innvandrere?
  • Hvordan kan hjelpeapparatet møte jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn på deres premisser?

Hovedforedragsholderne er personer med god faglig kompetanse på området. Her kan nevnes Ravinder Barn, professor i sosialpolitikk og sosialt arbeid ved Department of Health and Social Care, University of London. I tillegg vil unge jenter med etnisk minoritetsbakgrunn ta ordet og fortelle om sin egen identitet og tilhørighet.

Tid og sted:
Fredag 2. november, kl. 08.30–16.30
Clarion hotell Royal Christiania,
Biskop Gunnerus gate 3, Oslo

Spørsmål om arrangementet kan stilles til MiRA-Senteret ved leder Fakhra Salimi, tlf. 92 01 99 62 eller ungejenter@mirasenteret.no.

Last ned program som PDF for detaljer >>