På åpent hus onsdag 11. mai fikk MiRA jentene besøk av Sissel Østberg, rektor på Høgskolen i Oslo. Utdannelse er et viktig tema for jentene og mange er godt kjent med universitetene. Men dessverre har de fleste ikke  like godt kjennskap til utdanningstilbud ved høgskoler. Vi fikk derfor mye informasjon om HiO og diskuterte lystig forskjellige utdannelsesmuligheter.

Rektor ved HiO, Sissel Østeberg fortalte oss om de forskjellige utdannelsene som en kan ta på Høgskolen, fra sykepleierstudiet til ingeniørutdanning. Hun snakket om de forskjellige valgene man tar i en utdannelse, om hvordan studenter med minoritetsbakgrunn ofte velger pratiske yrker og at man finner få med minoritetsbakgrunn innenfor estetiske studier og andre frie yrker. Det spesielle med Høgskolen i forhold til universitetet er at de fleste studievalgene er praktiske og yrkesorienterte og at studentene får nærmere oppfølgning under utdannelsen.

Noen av jentene som var tilstedet har allerede studert på Høgskolen eller på andre utdanningsinstitusjoner. De delte sine erfaringer med de andre jentene, om alt fra valg av studier, studieliv, lån og muligheten til å studere i utlandet. Jentene som ikke hadde begynt å studere ennå diskuterte sine tanker og ideer, og fikk mye ny inspirasjon til å ta med seg på veien.

Sammen diskuterte vi jenterelaterte yrker, viktigheten i å ha kvinner med minoritetsbakgrunn i mange yrker og presset mange føler fra foreldre i forhold til valg av utdannelse. Det var en veldig lærerik og givende kveld og vi håper det har hjulpet mange av jentene på vei i valget av videre utdannelse.