MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er som så mange andre sterkt preget av jordskjelvkatastrofen i Sør-Asia. Katastrofen har rammet tusenvis av mennesker, spesielt i Pakistan, India og Afghanistan. Mange av MiRA-Senterets brukere har bakgrunn fra disse landene. Myndigheter og hjelpeorganisasjoner har fremdeles store vanskeligheter med å komme fram til de mest rammede områdene, og med å få en oversikt over forholdene. Hele familier har blitt rammet og flere tusen overlevende er uten husly, mat og nødvendige klær.

MiRA-Senteret har nå startet en innsamlingsaksjon Fra kvinner til kvinner for kvinner og barn som er rammet av jordskjelvet i Pakistan. Pengene vil gå til den pakistanske kvinneorganisasjon SACH – Struggle for change (Islamabad) som er i gang med å hjelpe de jordskjelvrammede. Innsamlingsaksjonen vil gå over tre måneder, eventuelt lenger. Når Pakistan etter hvert vil få kartlagt omfanget av katastrofen vil pengene brukes til gjenoppbygging, spesielt for å hjelpe kvinner og barn som sitter igjen uten forsørgere. Kvinner og barn havner ofte sist i køen når hjelpesendinger deles ut. På lengre sikt er også kvinner svært viktige for gjenoppbygging etter katastrofer.

Det er MiRA-Senterets egne brukere som har oppfordret oss til å starte innsamlingsaksjonen Fra kvinner til kvinner. Kvinner som er engasjert på vårt senter vil gi 100 kr av sin lønn i tre måneder fremover, og vi oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.

Beløp kan settes inn på Fra kvinner til kvinners egen konto, nummer 16451518996.

Ansvarlig for aksjonen: Unni Mathisen

Kontaktperson: Fakhra Salimi, tlf 22 11 69 20 / 92 01 99 62