En anledning til å diskutere og drøfte muslimsk feminisme med forfatter og Harvard-professor Leila Ahmad, leder for MiRA-Senteret Fakhra Salimi og flere spennende foredragsholdere.

Er kvinneundertrykkende praksis en del av Islam, eller er det en patriarkalsk tolkning av religionen? Eksisterer kjønnslikestilling i muslimske kulturer? Forkynner Koranen kvinneundertrykkelse? Er kvinneunderdanighet karakteristisk for hele religionen, eller er den et resultat av historisk utvikling?

Den største feminismedebatten i år!
Hvordan passer den muslimske feminismen inn i feminismedebatten vi ser blant majoriteten i Norge? La oss sette muslimske kvinner og kjønnslikestilling på dagsorden!

Deltageravgift kr 150, arbeidsledige kvinner og studenter kan søke om fritak.

Konferansen er åpen for alle med en interesse for feminisme og Islam – både i Norge og i et globalt perspektiv. Påmelding innen fredag 26. november til administrasjon@mirasenteret.no, eller tlf. 22 11 69 20. Betaling til kontonummer 1607.55.52665. Merk innbetalingen med «Feminist Forum», og ditt navn.

DATO OG TIDSPUNKT: Fredag 3. desember, kl. 09.00-16.30
STED: Oslo Plaza Hotel (Sonia Henies plass 3, Oslo)

Feminisme er bevegelse som innebærer engasjementet for å bekjempe kjønnsdiskriminering. Likestilling handler om maktfordeling og like rettigheter til å delta på politiske, økonomiske og sosiale arenaer. Det finnes ikke bare én form for feminisme – ulike teorier er basert på ulike kulturelle, religiøse, etniske og sosiale kontekster. I Norge har imidlertid muslimske kvinner ofte blitt utelatt fra mainstream feministisk diskurs, og fra kvinnekampen om like rettigheter for alle.

Dette forumet har som målsetting å være et sted for dialog rundt muslimsk feminisme. Med det ønsker vi å bringe en bredere innsikt om temaet til majoriteten i samfunnet, slik at vi kan få til en bedre forståelse for kvinner og islam i Norge.

Last ned program >>

Last ned invitasjon som PDF >>