Tirsdag 2. april lanserer MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner vår valgkampanje:

Bruk din stemmerett – gjør en forskjell!

Tid: Grønland Torg

Sted: 13.00

MiRA-Senteret ønsker å mobilisere kvinner med minoritetsbakgrunn. Vårt mål er at på valgdagen 9. september 2019 går hundrevis av dem til valgurnene og bruker sin stemmerett. På den måten kan de velge representanter til kommunestyrer- og fylkesting som taler deres sak.

Kvinnene skal delta og kravene er tydelige. De deltar fordi de vet at å stemme ved valg er en mulighet til å påvirke og få innflytelse over sin fremtid. Kvinnenes krav til politikerne erlike muligheter til utdanning og arbeid, bedre rettssikkerhet, slutt på systematisk diskriminering i arbeidslivet, slutt på ubetalt praksisarbeid og slutt på hatefulle, rasistiske og fordomsfulle holdninger i det offentlige ordskiftet. Vi trenger politikere som aktivt arbeider for å sikre like rettigheter og muligheter for alle, og som prioriterer skole og nærmiljø, og setter trygghet for barn og ungdom på dagsorden.

Gjennom kampanjen Bruk din stemmerett – gjør en forskjell oppfordrer MiRA-Senteret alle til å bruke stemmeretten sin og stemme frem politikk for solidaritet, likestilling og mangfold ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.

 Vi oppfordrer alle medier, spesielt lokalaviser, til å dekke MiRA-Senterets valgkampanje og la minoritetskvinners røst bli hørt i det offentlige rom!

MiRA-Senteret skal gi opplæring til kvinner i hvordan vi stemmer og annen informasjon relatert til valget. Vi vil oppfordre alle kvinner som kommer innom MiRA-Senteret til å prøve vårt ”valglokale” med en simulert valgurne. Vi vil allerede nå ha informasjonsmøter om problemstillinger som opptar minoritetskvinner. MiRA-Senteret er opptatt av å mobilisere flest mulig kvinner med minoritetsbakgrunn til å stemme, siden det viser seg at en så stor andel som 60 prosent norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og 71 prosent av innvandrere som er utenlandske statsborgere ikke stemte ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg.

For mer informasjon, ta kontakt med MiRA-Senteret på telefon 22 11 69 20, eller Fakhra Salimi på mobil 92019962 eller send e-post til post@mirasenteret.no