Foto: CF WesenbergI juni får vi på MiRA-Senteret besøk av Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik. Likestillings- og diskrimineringsombudets oppgave er å bekjempe diskriminering og å fremme likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering og alder.

Ombudet skal være pådriver for økt likestilling i samfunnet, og er lovhåndhever for blant andre likestillingsloven og diskrimineringsloven.

Vi har invitert ombudet til MiRA-Senteret for å drøfte problemstillinger relatert til kjønn og etnisitet, og for å synliggjøre minoritetskvinners egen innsats for å bekjempe etnisk kjønnsdiskriminering. MiRA-Senteret har mange års erfaring med å fremme minoritetskvinners interesser i det norske samfunnet og vi ønsker å formidle vår kompetanse videre til beslutningsorganer.

Foto: CF Wesenberg