MiRA-Senteret har sluttet seg til kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige”, som setter fokus på de papirløses livssituasjon i Norge. I forbindelse med kampanjen har 10.000 postkort blitt trykket opp med teksten:

”Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år nesten uten rettigheter, og ofte i stor nød. 36 organisasjoner har derfor lansert en bred kampanje for å sette fokus på disse menneskenes livssituasjon og for å kreve en løsning.

Til forskjell fra Norge har det store flertallet EU-land gjennomført ulike former for regulariseringer for mennesker som har levd papirløst i flere år. Vi mener at den samme humanitære standarden må gjelde for de papirløse som lever i elendighet i Norge.”

Postkortene er adressert til Justis- og politidepartementet, og det er også mulighet for å skrive under selv for den som ønsker det. Last ned et postkort her for å støtte kampanjen.

Støtt kampanjen – last ned postkortene ved å klikke på bildene under:

For mer informasjon om kampanjen klikk her >>