ImagePolitikerne som lover å sikre likestilling og mangfold i det norske samfunnet må vise at de ser, følger opp og beskytter minoritetskvinners rettigheter. MiRA-Senteret ønsker at valgkampens løfter blir mer enn fine ord, og igangsetter nå sin egen valgkampanje ”La din røst bli hørt”.

”La din røst bli hørt” lanseres den 27. april på MiRA-Senteret. Kampanjens intensjon er å få flertallet av minoritetskvinner til å gå til stemmeurnene valgdagen den 14. september. MiRA-Senteret vil frem mot valget være en arena hvor kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn kan møte ulike politiske partier til dialog. Vi skal holde dialog- og valgmøter hvor det er minoritetskvinnene selv som setter dagsordenen og vil kreve handlinger. Minoritetskvinnene vil i møte med politikerne, ansikt til ansikt, få en klarere visshet om hvilket parti som ivaretar deres interesser på en best mulig måte.

– Vi mener at økt politisk bevissthet fører til økt valgdeltakelse. Det er viktig for demokratiet å være representativt for alle samfunnsborgere. Vi som kvinner og minoriteter har også makt til å endre Norges politiske landskapet ved å bruke stemmene våre på valgdagen, sier leder for MiRA-Senteret Fakhra Salimi.  

Vi vil sette disse utfordringene på dagsorden:
 

  • Utlendingsloven; skal den liberaliseres for å verne rettssikkerheten for minoritetskvinner eller skal den skjerpes for å sanke stemmer!
  • Vold; hvilke tiltak igangsettes for å bekjempe den kjønnsbaserte volden mot minoritetskvinner?
  • Likestilling; hvordan har partiene tenkt at likestillingspolitikk skal inkludere minoritetskvinners virkelighet?
  • Offentlige tjenester; retten til å forstå og bli forstått – hvor er innsatsen i den norske tolketjenesten?  
  • Arbeidsmarkedet; hvordan skal dere redusere arbeidsledigheten blant minoritetskvinner?
  • Skole; en hverdag fylt med glede eller angst. Konkrete tiltak mot mobbing og rasisme!

Ytterligere informasjon, kontakt Fakhra Salimi på telefon 920 19 962 eller send en e-post til post@mirasenteret.no