MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner har satt i gang en landsdekkende kampanje for å forebygge tvangsekteskap. Kampanjen har fått tittelen Tvangsekteskap er ikke min kultur! Målet er å styrke og engasjere kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn, heve kompetansen i hjelpeapparatet og bringe minoritetskvinners egne perspektiver inn i tvangsekteskapsdebatten.

Vi har i veldig lang tid vært vitne til at mange andre snakker på vegne av oss og om intime deler av våre liv. Med denne kampanjen ønsker MiRA-Senteret at minoritetskvinner over hele landet skal ta kontrollen tilbake, synliggjøre seg og ta oppgjør både med undertrykking i egne miljøer og fordommene i det norske samfunnet.

I forbindelse med kampanjen vil det gjennomføres konferanser, møter og andre aktiviteter over hele landet. Startskuddet fant sted i Tromsø. Og nå står Trondheim for tur. Denne konferansen vil samle unge og eldre minoritetskvinner, organisasjoner, hjelpeapparat og politikere.

Konferansen vil blant annet ta opp følgende temaer:

 • Hva er tvang?
 • Hva er arrangert ekteskap?
 • Hvordan kan hjelpeapparatet arbeide med jenter som er utsatt for tvangsekteskap?
 • Forebyggende tiltak mot tvangsekteskap
 • Politiske spørsmål knyttet til tvangsekteskap

Vi ønsker pressen velkommen til å delta i kampanjen.

Tid og sted:
Lørdag 4. oktober kl. 09.00–16.00.
Nova hotell kurs og konferanse, Cicignons Plass, Trondheim.
Spørsmål om arrangementet kan stilles til MiRA-Senteret ved leder Fakhra Salimi, tlf. 92 01 99 62 eller post@mirasenteret.no. 

 

KONFERANSEPROGRAM

 • 09.00 Registrering
 • 09.30 Kulturelt innslag: Aminata Sharon Tulay, Liberia
 • 09.45 Åpning ved Kommunalråd Tone Sofie Aglen
 • 10.00 Ikke min kultur! Tvangsekteskap i et flerkulturelt samfunn.
  Fakhra Salimi, MiRA-Senteret
 • 10.30 Mestring og fellesskap – selvtillit og nettverk.
  Daljit Kaur, klinisk sosionom og familieterapeut
 • 10.20 Spørsmål
 • 11.00 Pause med te/kaffe
 • 11.15 Ta tak i mulighetene! Erfaringer fra oppvekst, familie og arbeidsliv
  Bruna A. Esdail, pedagogikk student og arbeid med unge jenter og selvutvikling
 • 11.35 Spørsmål
 • 11.45 “Forced marriage”- the role of helping agencies
  Ravinder Barn, key-note speaker,
  Professor of social policy and social work, England
 • 12.20 Spørsmål
 • 12.30 Lunsj
 • 13.30 Workshops

  1. Hvordan arbeide mot tvangsekteskap?
  Hvordan kan hjelpeapparatet og andre som er en del av unge jenters omgivelser kan arbeide mot tvangsekteskap? Det vil også settes fokus på strukturelle omstendigheter og hvordan man kan unngå stigmatisering av bestemte grupper i arbeidet mot tvangsekteskap.

  2. Hvordan lære å si nei?
  Fokus på jentenes selv og hvordan de kan sette sine egnegrenser. Hvor går grensen mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap og hvordan gjennomføres tvang i praksis?

 • 14.30 Kulturelt innslag: Aminata Sharon Tulay, Liberia
 • 14.45 Presentasjon av workshops i plenum.
 • 15.00 Debatt i plenum
 • 16.00 Avslutning

Det arrangeres tilsvarende konferanser i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo i løpet av høsten 2008.