Torsdag 15. november 2018 arrangerer MiRA-Senteret sin årlige nasjonalkonferanse om et høyaktuelt tema #metoo – mangfoldige former for vold mot kvinner.

Metoo-kampanjen har så langt avdekket et stort omfang av seksuell trakassering i norsk arbeidsliv. Men dersom vi skal ta et oppgjør med seksuell undertrykking og kjønnsbasert vold, må også minoritetskvinners erfaringer lyttes til. Dette står på dagsorden under MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 15. november på Oslo Kongressenter Folkets hus.

Blant foredragsholderne er Nancy Herz og Amina Bile fra «De skamløse», Isabella Lenarduzzi fra direktør i JUMP (Promoting Gender Equality, Advancing the Economy), likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, og forsker og psykologspesialist Solveig Karin Bø Vatnar.

Kulturminister Trine Skei Grande åpner konferansen.

Dørene åpner kl. 08.30. For fullstendig program se www.mirasenteret.no
Presse oppfordres til å ta kontakt.

Kontaktperson: Fakhra Salimi fsalimi@mirasenteret.no tlf. 920 19 962.