Tirsdag 8. mars (se vedlegg for mer info)

MiRAs hovedparole er:

AVSLØR PATRIARKATET, FÅ SLUTT PÅ KVINNEUNDERTRYKKENDE PRAKSIS

 

I tillegg har vi følgende paroler:

· Vold er ikke kjærlighet, stopp overgrep mot kvinner!

· Ja til et inkluderende arbeidsmarked, nei til etnisk kjønnsdiskriminering!

· Verdighet for papirløse kvinner og barn!

· Ja til religionsfrihet, nei til kvinneundertrykking!

· Stopp diskriminering av innvandrerkvinner!

MiRA-Senteret vil også holde en appell ved Fakhra Salimi.
Vi inviterer alle til å slutte seg til toget og delta i denne viktige markeringen.

Det er oppmøte kl. 17.00 på MiRA-Senteret, Storgt. 38, for felles avgang til Youngstorget. Fint om du kan gi beskjed hvis du skal møte opp på senteret eller på Youngstorget.