Debattmøte: Kvinnens deltakelse i det politiske liv!

Blir hun valgt inn? Hva slags posisjoner får hun?

 

8. mars feirer kvinnedagen 100 år. I den anledning arrangerer Norsk Kvinnesaksforening og MiRA-Senteret et debattmøte på Litteraturhuset for å sette søkelys på kvinnenes deltagelse i det politiske liv! Vi stiller spørsmål om hvor mange kvinner blir valgt inn i kommunestyrer, Stortinget m.m. – hvilke posisjoner får de? Har kvinner i politikken reell makt?

  

Sted og tid:

Litteraturhuset, onsdag 2. mars kl. 18 00

 

Kulturinnslag:

Busi Ncube, sanger og musiker

 

Innledere:

–   Hvordan ser dagens bilde ut?

 

–   Kirsti Bergstø, statsekretær: – Hva gjør regjeringen? Hva har de gjort?

 

–   Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret: – Minoritetskvinner og politisk deltagelse!

 

–   Torild Skard, seniorforsker: – Hva har kvinnesaken bidratt med i kampen om kvinners deltakelse i politikken?

 

–   Hatice Elmacioglu, bystyrepolitiker fra Drammen: – En innvandrerkvinnes erfaringer i politikken!

 

Møteleder:

Hilde Bojer, forsker

 

 

Debattmøtet arrangeres i samarbeid med Norsk Kvinnesaksforegning og MiRA-Senteret – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.