Barne- og familiedepartementet gikk under den forrige regjeringen kraftig ut for å understreke sin handlingsvilje i forbindelse med problemstillingen tvangsekteskap/arrangerte ekteskap. Tidligere denne måneden bevilget departementet rundt kr 3,4 millioner til ulike prosjekter mot tvangsekteskap. MiRA-Senteret er svært kritiske til den fordelingspolitikken som ligger til grunn for tildelingen av midler. Som den eneste landsdekkende organisasjonen for innvandrer- og flyktningkvinner har vi i lengre tid samarbeidet med BFD om denne problemstillingen. MiRA-Senterets bidrag til handlingsplanen mot tvangsekteskap er betydelig, og også Arbeiderpartiet, i sine forslag til Stortinget om tiltak mot tvangsekteskap, har understreket betydningen av å støtte vårt arbeid økonomisk. Til tross for at MiRA-Senteret i en årrekke har arbeidet med problemstillingen både på grasrotnivå og i samarbeid med myndighetene opplever vi nå at vårt videre arbeid blir til de grader nedprioritert.

Som det fremgår av vedlagte kopi av brev til statsråd Karita Bekkemellem Orheim i Barne- og familiedepartementet reagerer vi på BFDs vurderinger. Tre organisasjoner får til sammen midler fra BFD (inkl. ekstrabevilgninger fra Kommunal- og regionaldepartementet og Utlendingsdirektoratet) i en størrelsesorden av kr 2.317.000,-, mens innvandrer- og flyktningkvinners eget initiativ gjennom MiRA-Senteret får den begrensede sum av kr 150.000,-.

Er dette slik innvandrerkvinners eget engasjement skal støttes?

Vi vil ikke godta en slik nedvurdering og forlanger respekt for det arbeidet vi gjør og ikke bare gode ord fra en og annen statsråd når myndighetene trenger vår hjelp. MiRA-Senteret reagerer skarpt på BFDs forskjellsbehandling i forbindelse med tildeling av midler til prosjekter mot tvangsekteskap. Vi har derfor sendt vedlagte klage til departementet.

For mer informasjon, vennligst kontakt MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi på tlf. 22 11 69 20.

Vedlegg: Brev til statsråd Karita Bekkemellem Orheim, BFD av 28. mars 2000 >>