Oslo, 20. 11. 2017

H. M. Dronning Sonja og Oslos ordfører Marianne Borgen åpner årets viktigste nasjonalkonferanse «Utdanning for likestilling og integrering» – om karriereutvikling, utdanning og yrkesopplæring blant kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn torsdag den 23. november.

Sted: Håndverkeren, Rosenkrantzgate, 7, 0159 Oslo

Tid: 09:00

«Jeg har studert sosialfag og har ambisjoner om å studere videre. Etter videregående skole er det ikke lett å få jobb, derfor må jeg studere noe annet for å øke mine muligheter».
(En ung jente fra MiRA)

Arbeidsledighet blant kvinner med minoritetsbakgrunn er høyere enn blant befolkningen for øvrig. MiRA-Senteret ønsker med årets nasjonalkonferanse å sette søkelyset på muligheter og utfordringer knyttet til det å tilegne seg kunnskap og ta selvstendige valg hva gjelder utdanning og yrkesopplæring for kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge.

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn har i mange år jobbet for likestilling og inkludering. Arbeidet knytter seg til viktige tema som blant annet kjønn og rasisme, vold mot kvinner, og skole og utdanning. Årets nasjonalkonferanse handler om et viktig tema som utdanning og yrkesopplæring for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Selvstendighet, sosial mobilitet, medvirkning og til å forstå demokratiske prosesser i samfunnet.

Spennende foredragsholdere fra Norge og utlandet er invitert for å dele sine erfaringer (se vedlagt program). Pressen oppfordres til å melde seg innen onsdag 22. november og møte opp seinest kl.09.00,  23. november. Send påmelding til post@mirasenteret.no innen kl. 12.00 onsdag 22. november.

Kontaktperson: Fakhra Salimi tlf: 92019962.