MiRA-Senteret reagerer sterkt på Barne- og familiedepartementets prioritering for tildeling av støtte til krisehjelp mot tvangsekteskap, og at MiRA-Senteret ikke er med blant organisasjonene som er tildelt støtte til dette viktige arbeidet.

MiRA-Senteret er en av de 13 organisasjonene som har søkt midler til innsats mot tvangsekteskap i 2003. Barne- og familieminister Laila Dåvøy begrunner tildelingen med at de tre utvalgte organisasjonene og prosjektene arbeider med akutte tiltak og krisehjelp i enkeltsaker, og at det derfor har hastet mest å gi svar på tildeling til disse. Ministeren sier videre at de øvrige søknadene gjelder forebyggende arbeid og at disse fortsatt er under behandling.

MiRA-Senteret, som er minoritetskvinners egen organisasjon, har i flere år arbeidet med tvangsekteskapssaker. Vi arbeider i et langsiktig, forebyggende perspektiv, men behandler også en rekke akutte henvendelser. I 2002 mottok MiRA-Senteret om lag 250 tvangsekteskapshenvendelser. 61 av disse sakene ble tett fulgt opp av vår organisasjon.

MiRA-Senteret mener det er viktig å ha et vidt perspektiv i arbeidet mot tvangsekteskap, og at det forebyggende arbeidet og arbeidet med akutte krisesaker må gå hånd i hånd. Konsekvensen av departementets beslutning om å skille mellom organisasjoner som arbeider kun med krisehjelp og organisasjoner som arbeider både forebyggende og med krisehjelp, er at de sistnevnte har mistet et nødvendig økonomisk grunnlag for en viktig del av sitt arbeid. Det betyr i praksis at jenter som tar kontakt med MiRA-Senteret for akutt hjelp må avvises, og at jenter som ikke er godt nok rustet til å ta et oppgjør meg undertrykkende elementer i egne miljøer, likevel kan føle seg presset til det. Veien tilbake til familien etter et brudd, kan dermed bli betydelig vanskeligere enn nødvendig.
MiRA-Senteret mener det er bekymringsverdig at innvandrerkvinners egne organisasjoner på nytt ikke er blitt definert inn under organisasjoner som bistår jenter i akutte situasjoner.

For ytterligere kommentarer, kontakt Meltem Safak Lundsten på telefon 22 11 69 20 eller e-post ungejenter@mirasenteret.no.