MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, har i dag mottatt Nasjonalforeningens Folkehelsepris for sitt mangeårige arbeid med innvandrer- og flyktningkvinner i Norge.
Nasjonalforeningen for folkehelsens leder, professor dr. med. John K. Kjekshus, påpekte under overrekkelsen i dag Fakhra Salimi sin store innsats for innvandrer- og flyktningkvinners fysiske og mentale helse. Nasjonalforeningen for folkehelsen sier blant annet at "Salimi bidrar til å gi minoritetskvinner mulighet til å bli hørt og sett og til å utvikle sosiale nettverk. Dette er viktige sider ved demokratiet i vårt samfunn, men også nødvendige forutsetninger for å fremme god helse og forebygge sykdom hos kvinnene og deres familier."

Fakhra Salimi er den første personen med innvandrerbakgrunn som mottar prisen. Blant tidligere prismottakere kan nevnes Ingrid Espelid Hovig, Anne Cath. Vestly, Grete Roede og Trond Viggo Torgersen. Prisen består av en diplom, en skulptur av billdehuggeren Lise Amundsen og et reisestipend.

Fakhra Salimi uttrykte stor takknemlighet over prisen, som hun ser som en stor og viktig anerkjennelse av hennes eget og MiRA-Senterets mangeårige arbeid med å sette fokus på innvandrer- og flyktningkvinners helsesituasjon.

Vennlig hilsen MiRA-Senteret

Se pressemelding fra Nasjonalforeningen for folkehelsen >>