MiRA-Senteret er bekymret over at fjorårets bevilgning til MiRA-Senteret ikke foreslås videreført i byrådets budsjettforslag for 2013. Vi mener at dette er alvorlig. Politikere snakker mye om integrering av minoritetskvinner, men er ikke villig til å støtte økonomisk den eneste organisasjonen som er av og for minoritetskvinner.

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er en nettverksorganisasjon og en møteplass av og for minoritetskvinner og unge jenter. All aktivitet på senteret er rettet mot synliggjøring av de ressurser minoritetskvinner og jenter besitter, som enkeltindivider med mangfoldig bakgrunn, historier, erfaringer og kunnskap. Vi arbeider lokalt i Oslo, og er et viktig fristed for mange unge jenter og kvinner.

MiRA-Senteret har gjennom 23 år bygget opp helhetlig kompetanse på et bredt felt som omhandler minoritetskvinner og unge jenter. Senteret mottar årlig over titusen henvendelser fra privatpersoner, offentlige etater og institusjoner, hvorav flertallet er fra Oslo. Økonomisk støtte fra Oslo kommune er avgjørende for å tilby minoritetskvinner og unge jenter et sikkert og stabilt aktivitetstilbud.

I sak 1 Budsjett 2013 ser vi dessverre at fjorårets bevilgning på 0,8 mill. til MiRA-Senteret ikke foreslås videreført. Dette skjer samtidig som lanseringen av NOU 2012: 15 Politikk for likestilling i Norge. Likestilling for minoritetskvinner kan kun realiseres hvis det satses på deres egne ressurser og tiltak som bidrar til deres empowerment. MiRA-Senteret er en organisasjon hvis hovedfokus er nettopp å styrke minoritetskvinners deltakelse i samfunnet og særlig i arbeidslivet.

Hvis løfter om god integrering skal realiseres i Oslo må politikerne handle i samsvar med intensjoner og satse på minoritetskvinnene, som samarbeidspartnere for et mangfoldig Oslo.