Stortingsvalget nærmer seg – og vi får snart vite hva som blir Norges politiske retning de neste 4 årene. Siden april har MiRA-Senteret gjennom valgkampanjen «Din stemme teller – bruk den nå!» jobbet aktivt for å bevisstgjøre minoritetskvinner om det politiske systemet i Norge og om de politiske partienes partiprogrammer. Vi har også engasjert mange minoritetskvinner og unge jenter som stemmevenner som har bidratt til å rette fokus mot viktige politiske saker for dem og motivere andre til å bruke sin stemmerett.

I lys av dette inviterer MiRA-Senteret til punktmarkering ved Nationaltheatret T-banestasjon (Johanne Dybwads plass) lørdag 4.september kl. 13-15.

Markeringen vil være et kulturelt og politisk arrangement bestående av taler og appeller som synliggjør minoritetskvinners politiske krav til den kommende Regjeringen. Dette blant annet om viktigheten av en rettferdig utlendingslov for å ha stemmerett, likeverdige helsetjenester og lønnet arbeid til alle og utfordringer for unge jenter og viktigheten av at unge bruker sin stemmerett. Det blir også musikk v/ trommist Souleymane Diarra.

Etter appellene går vi i samlet opptog forbi valgbodene til politikerne.

Kom og bli med på punktmarkeringen og vis din støtte for et representativt demokrati som også inkluderer jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn.

Presse oppfordres til å ta kontakt.

Kontaktperson: Fakhra Salimi fsalimi@mirasenteret.no  tlf. 920 19 962.

Pressemeldingen ble først publisert av NTB Kommunikasjon her!