I lys av den globale flyktningsituasjonen og integreringsmeldingen som ble lagt frem i mai, inviterer MiRA-Senteret til rundebordssamtale om integrering på Kulturhuset i Oslo den 25.august fra kl. 15:00 – 18:00.


I lys av den globale flyktningsituasjonen og integreringsmeldingen som ble lagt frem i mai, inviterer MiRA-Senteret til rundebordssamtale om integrering på Kulturhuset i Oslo den 25.august fra kl. 15:00 – 18:00.

 • Hvordan lykkes med integrering i et stadig mer mangfoldig samfunn?
 • MiRA-Senteret samler politikere med minoritetsbakgrunn, engasjerte innbyggere og viktige aktører fra sivilsamfunnet til idédugnad, diskusjon og mingling, der den videre kursen for det norske samfunnet er tema.

 • Politikere med minoritetsbakgrunn fra alle de største partiene sammen med viktige aktører fra sivilsamfunnet skal være tilstede (se vedlagt program).

 • MiRA-Senteret har i over 25 år jobbet med integrering og likestilling av minoritetskvinner i Norge, både gjennom rettighetsinformasjon, kursvirksomhet, politisk deltakelse og kulturelle og sosiale aktiviteter.
 • Pressen inviteres til å være tilstede. Mer informasjon kan hentes fra MiRA-Senterets hjemmeside: www.mirasenteret.no
 • Kontaktperson:
  Fakhra Salimi
  Tlf: 92019962
  e-post: fsalimi@mirasenteret.no
 • Med vennlig hilsen
  MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn