MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er opprørt over TV2s fremstilling av kvinneundertrykkelse i en landsby i Pakistan i går kveld i Rikets tilstand. MiRA-Senteret tar sterk avstand fra tvangsekteskap, både i Norge og i andre land. Vi har i mange år veiledet og hjulpet unge jenter med minoritetsbakgrunn som opplever vanskelige situasjoner i forbindelse med tvangsekteskap. Vi kjemper mot diskriminering p.g.a. kjønn, religion eller rase.

MiRA-Senteret er langt fra ukjent med problemstillingene som ble presentert på Rikets tilstand på TV2 i går 7. oktober. Vi respekterer de kvinnene som selv velger å gå inn i arrangerte ekteskap, samtidig som vi kjemper for en utvidelse av lovverket for å sikre unge jenter et bedre rettsvern mot tvangsekteskap. MiRA-Senteret har blant annet opprettet en arbeidsgruppe med ulike fagpersoner (advokater, religionshistorikere og religiøse ledere) for å bedre forholdene for kvinner og jenter som opplever problemer i forhold til kvinnerelaterte religionsspørsmål.

Vi vet at det også i Norge finnes dramatiske og uakseptable forhold for unge jenter med minoritets- eller muslimsk bakgrunn. MiRA-Senteret kjemper for likestilling og kvinners rettigheter, og vil ikke akseptere kvinneundertrykkelse legitimert med religion eller ære i noe land. Vi reagerer allikevel mot Rikets tilstands ensidige, sensasjonspregede fremstilling av et problem. MiRA-Senteret er lamslått over TV2s forsøk på å skape et felles uttrykk for manglende respekt for lover og etiske spørsmål blant muslimer i Norge. Dette er en utrolig forvrengning av fakta som vi ikke på noen måte kan akseptere.

TV2/Rikets tilstand forsøker å gi uttrykk for at diskrimineringen og rasismen som mange innvandrere opplever i Norge ikke kan være spesielt ille, når det foregår slike ting som dette i innvandrernes egne familier. Med påstanden "ingenting er vel verre enn den diskrimineringen unge muslimske jenter opplever i sin egen familie" (sitat Gerhard Helskog) oppnår Rikets tilstand ikke bare oppmerksomhet rundt et eksisterende problem og sitt eget program, men også å videreføre oppfatningen av at alle muslimer og innvandrere er kriminelle, voldelige mennesker uten respekt for verken kvinner eller det norske samfunns verdinormer. TV2 insinuerer på denne måten at alle innvandrere i Norge er potensielle mordere i spørsmål om ære. Dette reagerer vi meget sterkt på, og venter en utvikling av Rikets tilstand i fremtiden til et objektivt reportasjeprogram som ikke kriminaliserer hele folkegrupper.

For ytterligere kommentarer eller spørsmål, vennligst kontakt daglig leder Fakhra Salimi på MiRA-Senteret på telefon 22 11 69 20 eller e-mail post@mirasenteret.no