8. mars tale på Youngstorget
ved Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret

Kjære venner!

I over hundre år har kvinner verden over markert 8. mars – den internasjonale kvinne dagen, for å kreve like rettigheter og for å bekjempe de patriarkalske strukturer som undertrykker kvinner.  Kvinnekampen har vært viktig for å oppnå stemmerett, likelønn for lik arbeid, selvbestemt abort, og mange andre viktige saker.   

Vi må ikke glemme at kvinnekampen også har vært sentral i bekjempelsen av krig og kolonialismen. Hvem andre enn kvinner har organisert seg og marsjert for fred tvers over landegrenser!

Ja… kjære venner, kvinner har vært uredde for å engasjere seg i farlige saker. Kvinner har vært modige.

I dag, hundre år etter står vi ved en korsvei. I dag har vi andre utfordringer enn de vi hadde hundre år tilbake både nasjonalt og internasjonalt. Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, og Kvinnebevegelsen har vært nødt til å ta stilling til nye og mangfoldige likestillingsutfordringer.

De viktige spørsmålene i vår tid er derfor;

Skal vi redusere minoritetskvinners adgang til å utforme likestillingspolitikk kun i saker som angår hijab, tvangsekteskap, eller omkjæring og jomfruhinner?

Eller skal vi inkludere dem i alle viktige kvinnepolitiske spørsmål som arbeid, likelønn, pensjon og ikke minst når det gjelder deltagelse i makt organer?

Kjære venner,

Helt fra 70 tallet har kvinner med minoritetsbakgrunn kjempet for å skape en inkluderende kvinnebevegelse! En kvinnebevegelse som kjemper mot urettferdighet på alle plan! En kvinnebevegelse som løfter opp også de kvinner som står ved bunnen av samfunnet.

 

Vi ønsker ikke å stå ved sidelinjen og se andre definere frigjøring og likestilling for oss! Vi er også med på å definere kvinnefellesskapet. Og det er derfor vi er her i dag. Ikke bare for å feire den internasjonale kvinnedagen, men også for å vise at denne dagen tilhører alle!

 

Det er dagen for å stille krav, for å vise solidaritet med hverandre og for å vise at kvinner med minoritetsbakgrunn står side om side med sine etnisk norske søstre for å bekjempe kvinneundertrykking i alle dens former.

 

Kjære venner!

Vi lever i revolusjonens år. Der egypterne og tunisierne har kastet ut deres diktaturer, har massebevegelsen mot utkastelse av papirløse flyktninger i Norge vist at det er avgjørende at vi står sammen mot diskriminerende statsmakter. Solidaritetspolitikk er mer enn noen gang avgjørende i kampen for rettferdighet.

 

Kjære venner!

MiRA-senteret jobber for internasjonal søstersolidaritet og for å få slutt på kvinneundertrykkende kulturer, tradisjoner og ikke minst holdninger! Vi mener at det er viktig å avsløre patriarkatet i alle dens former – også i Norge, selv om vi har kommet langt i likestillingsarbeidet.

– Kampen mot rasisme er også kvinnekamp, la oss kreve en stopp på all diskriminering av innvandrer- og flyktningkvinner og bekjempe alle former for kvinneundertrykking – sammen!