MiRA arrangerte ”Ta Ordet” Workshop i Trondheim fredag 29. oktober. Elever fra Gerhard Schöning og Tiller videregående skoler, samt Trondheim Voksenopplæring deltok på workshopen som hadde ”Kjærlighet og Ekteskap” som tema. Rådgiver fra Trondheim Voksenopplæring og minoritetsrådgivere fra Gerhard Schöning og Tiller deltok også.

Velge selv!
Deltagerne hadde ulike meninger og tanker om temaet men fellesnevneren for alle deltagere var prinsippet om individets valgfrihet. Ungdommene var samstemt i spørsmålet om individets rett til å bestemme når det gjelder kjærlighet og ekteskap og valg av partner.

MiRA-Senteret har alltid hatt fokus på å styrke minoritetungdommers rett til å ta egne valg både i familie og samfunn. Våre aktiviteter og tilbud legger vekt på empowerment og bevisstgjøring av individets selvstyrke. Ta Ordet workshopen er et av mange empowermentrettede aktiviteter MiRA tilbyr sine brukere.

Gutta er også med!
Deltagergruppen bestod av både gutter og jenter i en alder av 16-20 år, og samtlige deltagere bidro aktivt til et meget interessant, lærerikt og underholdende arrangement.

Gjennom forskjellige øvelser fikk deltagerne mulighet til å utforske spørsmål om kjærlighet og ekteskap, med spesielt innblikk på valg av partner og foreldrenes rolle i utvelgelsesprosessen. Målet var å bruke ulike metoder for å reflektere over og diskutere tvangsekteskapsproblematikken i fellesskap, og deltagerne engasjerte seg aktivt i diskusjonene om temaet.

Ungdommene var spesielt interessert i å dele sine meninger om kjærlighet og ekteskap. Det var ekstra flott å se at guttene også engasjerte seg om temaet. Denne workshopen viste at det er interesse for dette fra deres hold og bør satses videre på!