Det er viktig at vi lærer å bruke stemmen vår i sammenhenger som ellers kan være uvant. Vi vil jobbe med selvtillit og uttrykksmåter. Vi har fått positive tilbakemeldinger på tidligere Ta ordet-kurs vi har holdt. Dette er spennende og lærerikt, og det er en fin mulighet til å treffe andre og diskutere problemstillinger med noen som er i lignende situasjon som en selv.

Temaet denne gangen er selvtillit og selvfølelse. Vi skal snakke om hva som kjennetegner disse begrepene og hvordan vi kan få bedre selvfølelse og selvtillit

Velkommen til Ta ordet-kurs, onsdag 19. mai kl. 17.00-19.00.