Norge hevder å være et foregangsland når det gjelder likestilling. Norske kvinner hevder seg godt i store deler av arbeidslivet, og det har blant annet blitt innført kvotering av kvinner i styrene.

Er det ikke på tide at kvinner fra etniske minoriteter får ta del av denne utviklingen?

Minoritetskvinner har sett seg lei på beskyldninger om at innvandringsbefolkningen viser manglende vilje eller evne til å integrere seg i det norske samfunnet. Rasisme og diskriminering har inntil helt nylig blitt viet lite oppmerksomhet av politikerne. Samtidig har mange minoritetskvinner måttet ta til takke med dårlige boligforhold, mangelfulle kvalifiseringstilbud og med å fungere som reservearbeidskraft.

På valgmøtet vil minoritetskvinner selv stille politikerne til ansvar, og kreve konkrete tiltak for å bekjempe fattigdom, arbeidsledighet og diskriminering. Valgmøtet avsluttes med et felles aksjonstog til Spikersuppa der jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn vil markere sine standpunkter, blant annet ved hjelp av musikk og fargerike plakater.

Politikere som vil stille opp er blant annet Rune Gerhardsen (AP), Ola Elvestuen (V), Sylvi Listhaug (FRP), og Marianne Borgen (SV). Se vedlagt program for nærmere informasjon.

Debatten arrangeres av MiRA-Senteret, som arbeider for integrering og likestilling av minoritetskvinner i Norge. Spørsmål om arrangementet kan stilles til MiRA-Senteret v/ Unni Mathisen, tlf. 22 11 69 20 eller ungejenter@mirasenteret.no.

Tid og sted:
Lørdag 1. september, kl. 09.30-13.00.
Håndverkeren konferansesenter ”Genius”
Rosenkrantzgt. 7, Oslo

Pressen er velkommen.

Last ned program som PDF >>