MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner inviterer til konferanse om minoritetskvinner og hiv/aids. Konferansen vil blant annet sette fokus på helseomsorgen til papirløse og de juridiske rettighetene til minoritetskvinner med hiv/aids. Kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn som har hiv eller aids lever på mange måter i en skyggetilværelse, og det finnes lite kunnskap om deres situasjon.

Den siste tiden har det imidlertid framkommet fra flere hold at etniske minoriteter med hiv eller aids, deriblant nyankomne, ofte får svært mangelfull informasjon og oppfølging fra helsevesenet. For asylsøkere med hiv er situasjonen blitt forverret ved at UNE nå gjennomfører en praksisendring der disse i mindre grad enn tidligere vil bli gitt opphold. Betyr praksisendringen at den medisinske oppfølgingen av kvinner med hiv/aids i utviklingsland har blitt betraktelig bedre? At deres sosiale rettigheter blir ivaretatt i hjemlandet? Antagelig ikke. Frykten for å bli sendt tilbake til hjemlandet medfører også at et ukjent antall personer med hiv eller aids oppholder seg ulovlig i Norge. Konferansen vil blant annet ta opp hvilket helse- og rettsvern disse har krav på.

Dersom man er minoritetskvinne med hiv eller aids må man også forholde seg til en ekstra dimensjon av tabu, skam og diskriminering på grunn av kjønn og hudfarge. Dette er påkjenninger som burde vært overflødige for mennesker som lever med en kronisk diagnose.

Minoritetskvinner, helsepersonell, frivillige organisasjoner og andre vil delta på konferansen for å utveksle erfaringer om temaet. Foredragsholdere vil være Sara Kahsai (Ullevål sykehus), Frantz Leonard Nilsen, (smittevernoverlege Oslo kommune), representanter for Aksept og Hiv Norge m.fl.

Musikalsk innslag ved Haddy N’jie.

Tid og sted:
Tirsdag 29. april, kl. 08.30–16.00
Håndverkeren konferansesenter, Sangerhall.
Rosenkrantzgt. 7, Oslo.

Spørsmål om arrangementet kan stilles til MiRA-Senteret ved leder Fakhra Salimi, tlf. 92 01 99 62 eller ungejenter@mirasenteret.no.

Last ned program som PDF for detaljer >>