ImageMiRA-Senteret arrangerer Empowerment Workshopen «Ta Ordet! – Tvangsekteskap».

Vi inviterer DEG til å ta ordet og diskutere:
• Tvangsekteskap og arrangert ekteskap
• Grensen mellom frivillighet og tvang
• De mange forventningene
• Det individuelle valget

Målsetningen med workshopen er at vi i samtalen med hverandre skal få større innsikt. Vi ønsker at hver enkel deltaker skal få visshet om kraften i å ta ordet, samt å sette sine egne premisser!

Vi vil oppfordre deg til å komme og være med på å skape en debatt om et tema som omhandler deg.

Tid: 24/10, kl. 10.00–15.00
Sted: MiRA-Senteret

Last ned invitasjonsplakaten som PDF >>