MiRA-Senteret og MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi fikk Juristforbundets rettssikkerhetspris for 2015. For MiRA-Senteret er det virkelig stort og inspirerende at juristmiljøet har fulgt med på, og anerkjenner vårt arbeid.

Prisutdeling rettssikkerhet

Etter å ha mottatt årets rettssikkerhetspris ved Juristforbundets Rettssikkerhetskonferanse 22.oktober, holdt Fakhra Salimi et historisk foredrag om MiRA-Senterets utvikling og sitt mangeårige engasjement for minoritetskvinners rettssikkerhet i Norge siden 1970-tallet. Foredraget beveget mange og særlig var det viktig for unge deltagere å bli kjent med minoritetskvinners kamp for likestilling.

I følge Fakhra Salimi har «det alltid vært et samspill mellom jurister som jobber ut ifra et menneskerettighetsperspektiv og frivillige organisasjoner, for å sette fokus på diskriminering av minoritetskvinner, og innvandrer- og flyktninger i det norske rettsapparatet». Hun kritiserte utlendingsloven og mente at lovens diskriminering av innvandrerkvinner legger premissene for deres manglende rettssikkerhet fordi de defineres som vedheng til sine ektefeller ved familiegjenforening.

Salimi understreket også at Norge er et flerkulturell samfunn og det krever at vi ikke bare må se på utlendingsloven men også likestillingsloven, ekteskapsloven, arbeidsmiljøloven m.fl. for å se hvordan norsk lovverk påvirker rettighetene til kvinner med en annen kulturell og religiøs tilknytning enn den tradisjonelt norske som har vært det normangivende i landet i lang tid.