Program ute nå!

Prisvekst, pandemi og global uro utgjør bakteppet for årets markering av kvinnedagen. Den økonomiske krisa setter likestillingen under press. Det blir stadig vanskeligere å klare seg som enslig forsørger og vold i nære relasjoner øker som følge av det psykiske presset pandemi og prisvekst påfører sårbare grupper. Kvinnedagen skal være en dag der vi står sammen for å finne felles styrke til å fortsette kampen for likestilling, rettferdighet og kvinnefrigjøring. MiRA-Senteret ønsker å invitere til frokostseminar 7. mars for å drøfte hvordan vi kan jobbe sammen for å bekjempe økende ulikhet og unngå at krisen setter likestillingen i revers.

Tid: 7. mars fra

Klokken: 08.30 – 10.30

Sted: Kulturhuset i Oslo (Youngs gate 6)

Påmelding til: krisehjelp@mirasenteret.no innen 24. februar

Frokostseminaret setter søkelys på spørsmål som:

 • Hvordan rammes minoritetskvinner i Norge av den økonomiske krisen?
 • Hvordan påvirker innstramninger i innvandring- og trygderegelverket situasjonen til innvandrer- og flyktningkvinner i den nye dyrtiden?
 • Hva kan gjøres for å unngå at barnefattigdom og utenforskap øker og likestillingen svekkes?

 • Program:
 • Musikalsk innslag v/Busi Ncube
 • Velkomsthilsen v/Khansa Ali, nestleder ved MiRA-Senteret
 • Åpningsinnlegg v/statssekretær Nancy Herz
 • Barnefattigdom og skoleprestasjoner – hvordan motvirke langsiktige konsekvenser av barnefattigdom? v/ professor og medlem av ekspertgruppe for barn i fattige familier Henrik Dae Zachrisson
 • Gode råd for tøffe tider – v/ forbrukerøkonom Derya Incedursun
 • Hvordan påvirker innstramninger i innvandring- og trygderegelverket situasjonen til innvandrer- og flyktningkvinner i den nye dyrtiden? v/rådgiver ved MiRA-Senteret Asla Maria Bø Fuglestad
 • Trygge, tilgjengelige og rimelige leieboliger i et likestillingsperspektiv v/ prosjektleder i Leieboerforeningen Mari Løken
 • Rettsikkerhet i økonomiske krisetider – hvordan påvirker dyrtiden rettsikkerheten til minoritetskvinner? ved rådgiver hos JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) 

I tillegg til spennende innlegg vil det bli stemningsfull musikk, deilig frokost og mulighet for gode samtaler. Vi håper du vil være med å lade opp til kvinnedagen sammen med MiRA-Senteret!