Våren 2022 tar MiRA-Senteret arbeidet med forebygging av seksuell vold et skritt lenger og lanserer 3.februar en nasjonal, intim og tilgjengelig kampanje: «Min kropp-mine grenser!»

Lanseringen streames digitalt på Zoom, torsdag 3.februar 2022 kl.11-12.

Arrangementet er helt gratis og åpent for alle. Send oss gjerne påmelding til kampanje@mirasenteret.no innen 31.januar, eller meld deg på direkte i skjema nederst på siden. Alle påmeldte vil få tilsendt link i forkant av arrangementet.

Gjennom kampanjen ønsker vi å hjelpe unge kvinner å reflektere over hvordan og hvorfor de bør ville være godt rustet til å sette sine egne sunne grenser. Dette er imidlertid ikke et ansvar som skal ligge på jentene alene. Det er avgjørende at hjelpeapparatet og utdanningssektoren er trygge på hvordan å best mulig hjelpe minoritetskvinner å navigere interseksjonalitetens skvis.

MiRA-Senteret jobber mot forebygging av seksuell vold ved å styrke unge jenter og minoritetskvinners seksuelle helse. Verktøyene som følger med kampanjen sparker i gang samtaler, assisterer i å besvare responsen og deler kompetansehevende kunnskap med hjelpe-apparatets ansatte.

Når vi deler av vår innsikt fra over 30 års arbeid på feltet håper vi å vise hvor interseksjonalitetens sko trykker i relasjon til seksualitet. Selv om den innsiktsbaserte delen av kampanjen primært fokuserer på minoritetsjenter, vil kampanjeuttaket skape refleksjon til ettertanke hos alle unge kvinner. Samtidig som den oppfordrer og tilbyr både unge jenter og hjelpeapparatet til å søke hjelp og rådgivning hos MiRA-Senterets anonyme chat-tjeneste.

PÅ PROGRAMMET:

  • Lanseringsåpning, Fakhra Salimi
  • Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen
  • Lege og medisinfaglig forfatter, Mariam Anjum: Økt kunnskap- økt handlingsrom»
  • Journalist og samfunnsviter fra politiet, Lene Wold: Hvor lite skal du finne deg i?
  • IMDi Direktør, Libe Rieber Mohn
  • Presentasjon av kampanje, prosjektkoordinator, Mari Bø Trosterud

Meld deg på her!