Tradisjon tro- med unntak av to år grunnet pandemien har MiRA-Senteret gått i 8.mars tog på kvinnedagen sammen med frivillige. Det har vært to år med digitalt 8.mars tog, men endelig i år kunne vi samles for å gå i tog fysisk igjen.

Totalt deltok over 20 kvinner i toget sammen med MiRA-Senteret under parolen: «Beskytt voldsutsatte flykningskvinne- fjern kravet om 5 års botid for permanent opphold» i år.  Parolen beskriver Senterets arbeid mot innstramninger i utlendingsloven, som berører minoritetskvinner, voksene, unge jenter og barn. Dette er tematikker Senteret jobber daglig med og som er svært viktig å belyse på en slik dag.

Ettermiddagen startet med viktige og spennende appeller på Youngstorget, deretter gikk turen videre forbi Oslos gater i sentrum. Det var en unik følelse av å gå samlet igjen, og engasjementet i toget var inspirerende å både se og føle på.  

En stor takk til alle som deltok i 8.mars tog med MiRA-Senteret og som kjemper for kvinners rettigheter hver eneste dag!

#sammenervisterke