Seksuell trakassering er en form for trakassering som kan forekomme i mange ulike former. Det kan være at noen stirrer på deg idet du går forbi dem på gata. Det kan være at kjæresten din sender deg bilder og videoer på Snapchat som du ikke ønsker. Det kan også være fysiske og verbale tilnærminger, som å bli tatt på uten at du selv vil det på en fest eller gjentatte overdrevne komplimenter om utseende ditt av en arbeidskollega. Og i verste fall kan det være i form av et overgrep. I samtaler med minoritetsjenter på MiRA-Senteret kommer det frem at mange jenter og unge kvinner har opplevd seksuell trakassering. Enkelte forteller at det har skjedd dem én gang, mens andre opplever det så ofte som ukentlig. Seksuell trakassering er et alvorlig samfunnsproblem som MiRA-Senteret mener må ytterligere på dagsorden! Også ut fra et minoritetsperspektiv!

Hver gang jeg går i byen opplever jeg at menn stirrer på meg. Forrige uke prøvde en eldre mann også å prate med meg, selv når jeg forsøkte å ignorere han. Det var kjempeekkelt.

Felles for de som opplever seksuell trakassering er at det oppleves som ubehagelig, krenkende og skremmende. En del jenter forteller også at de kan føle på skam og tenke at det er deres skyld. Kanskje jeg hadde på meg feil klær eller litt for mye sminke? Eller var jeg kanskje for hyggelig den gangen jeg hilste på vedkommende? Slike opplevelser og følelser mener MiRA-Senteret at det er viktig å prate åpent med jenter og unge kvinner om. Ungdomstiden er for de aller fleste allerede preget av usikkerhet og hverdagsstress, og for minoritetsjenter kan seksuell trakassering være preget av et minoritetsperspektiv som ytterligere kompliserer slike opplevelser.

En lærer på skolen sa til meg en gang: «Jeg skulle likt å se hva du gjemmer under den hijaben».

De fleste jentene vi prater med forteller at det er vanskelig å vite hva de skal gjøre med trakasseringen de opplever. Å stå imot og stå opp for seg selv kan være skummelt – særlig hvis man er i en situasjon der man frykter for egen sikkerhet. Noen kan være redde for å fortelle familien om det de har opplevd, i frykt for at de selv vil få skylden eller at det vil gå utover families omdømme. Andre lurer også på om politiet vil gjøre noe, flere jenter forteller at «politiet gjør ingenting, de bare henlegger saken». Og selv om det er naturlig å ta opp slike hendelser med nære venner, har man ikke i ung alder nødvendigvis god kunnskap om hvordan man burde håndterere slike situasjoner eller hvem man kan henvende seg til for hjelp og veiledning. Og dersom man ikke forteller noen om hva man har opplevd kan det i verste fall resultere i redsel, psykiske plager og redusert hverdagsmestring og livskvalitet.

Hvis jeg forteller familien min om seksuell trakassering legger de skylden på meg, sminken min og klærne mine. Jeg skjønner ikke hvorfor vi i 2021 fortsatt skylder på jenter?

Et nei er et nei! og empowerment

Seksuell trakassering er et viktig tema som MiRA-Senteret jobber aktivt med. Gjennom MiRA-Senterets tiltak «Et nei er et nei!» deltar minoritetsjenter og -kvinner i workshoper der de bygger kunnskap om ulike former for vold og seksuell trakassering, og de får informasjon om tilgjengelige hjelp- og veiledningstjenester. Kunnskap mener MiRA-Senteret så må kombineres med en fysisk dimensjon. Derfor arrangerer vi også grensetestende aktiviteter som klatring, selvforsvarskurs og ta ordet-øvelser som hjelper jenter å bygge selvtillit og styrke til å stå opp for seg selv og hevde egen stemme.

Det tok lang tid før jeg turte å sette grenser, men jeg er glad for at jeg nå våger og at jeg ikke tillater andre å tråkke over mine grenser.

Gjennom samtaler med minoritetsmødre bygger MiRA-Senteret også bro mellom generasjonene og skaper dialog om hvordan foreldre kan støtte deres barn i utfordrende situasjoner. MiRA-Senteret som en møteplass, åpner opp for samtaler om tabubelagte temaer i trygge omgivelser blant jenter og kvinner med mange av de samme referanserammene. Seksuell trakassering i et minoritetsperspektiv må vi huske at har flere nyanser. Jenter og kvinner kan føle at de kjemper mot patriarkalske og undertrykkende holdninger både i deres opprinnelseskultur og i Norge. Og den seksuelle trakasseringen kan være svært sammensatt. Den kan være på bakgrunn av både kjønn, etnisitet, religion og funksjonsnedsettelse, samt en kombinasjon av flere av disse.

For noen år tilbake husker jeg at det var helt vanlig at jenter som oss med afrikansk opprinnelse fikk spørsmålet «hvor mye?» slengt etter oss på Karl Johan.

I tillegg til dette driver MiRA-Senteret et omfattende krisehjelp- og rådgivningsarbeid. Daglig har Senterets rådgivere samtaler med jenter og kvinner på Senteret og over telefon, e-post og en helt anonym chat-tjeneste på Senterets hjemmeside. Den anonyme chat-tjenesten er et særlig viktig tiltak for unge jenter som opplever anonymiteten som en trygghet i personlige samtaler. Det siste året har også en rekke kompetansehevende digitale seminarer bidratt til styrket minoritetskompetanse og samarbeid med viktige instanser som politiet, helsevesenet og skoler rundt om i landet. En slik helhetlig tilnærming er det MiRA-Senteret kaller empowerment!

På vei til jobb en dag begynte en mann å følge etter meg. Han begynte å snakke og skrike etter meg, men jeg ignorerte han. Ingen andre som var der gjorde noe og jeg følte meg så utsatt og alene. Jeg ventet i en butikk før jeg turte å gå på jobb, jeg var redd for at han skulle se hvor jeg jobber. Jeg skulle ønske jeg anmeldte han den dagen.

MiRA-Senteret mener at det er på tide at seksuell trakassering kommer på dagsorden igjen! Det er skuffende at Regjeringens nye handlingsplaner mot vold og æresrelatert vold i stor grad har utelatt seksuell trakassering. Og at slike planer sjelden inkluderer et minoritetsperspektiv! Seksuell trakassering er et alvorlig samfunnsproblem som vi er nødt til å bekjempe på mange ulike plan. Samtaler med jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn viser at det fortsatt er en lang vei igjen å gå!

Hvis du har opplevd seksuell trakassering og ønsker å prate med noen om det, kan du chatte med MiRA-Senteret helt anonymt på www.mirasenteret.no eller ta kontakt med Senteret over telefon for en taushetsbelagt samtale. For interesse i MiRA-Senterets jentegruppe, send en e-post til ungejenter@mirasenteret.no

#ETNEIERETNEI!

Hør unge jenter fra MiRA-Senterets jentegruppe i podkasten: Et nei er et nei! Her snakker de om MiRA-Senterets voldsforebyggende arbeid rettet mot unge jenter. Og hvorfor det er viktig at minoritetsjenter står fram og sier et Nei er et Nei!