MiRA-Senteret inviterer til seminar ”Et liv i eksil – om kvinner og barn på flukt” på Litteraturhuset

mandag 22.februar kl. 11.00 til 13.00.Bilde flukt

I forkant av 8.mars og i lys av dagens situasjon hva gjelder flyktninger, ønsker MiRA-Senteret å sette likestillingspolitikk og globale utfordringer på dagsorden. Blant de mange menneskene som er på flukt, utgjør kvinner og barn en stor andel. Kvinner og barn på flukt lever i en særlig sårbar situasjon for å bli utsatt for vold og overgrep, og mange opplever å få sine rettigheter innskrenket. Vold mot kvinner er blant nåtidens største likestillingsutfordringer, både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet samtidig at kvinner og barns risiko for å bli utsatt for vold og overgrep øker i krig og konflikt. Seminaret vil ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

– Hvordan kan vi forebygge vold og overgrep mot kvinner og barn på flukt?
– Hvilke likestillingspolitiske tiltak bør iverksettes for å styrke asylsøkende kvinner og barns rettsvern i Norge?

MiRA-Senteret ønsker å belyse de overnevnte utfordringene i et norsk likestillingsperspektiv.

SE PROGRAM HER.

Bindende påmelding sendes til post@mirasenteret.no innen torsdag 18.februar med hensyn til lunsj. Seminaret er gratis og åpent for ALLE.

Velkommen!