Tirsdag 2. April inviterte MiRA-Senteret til lansering av valgkampanjen «Bruk din stemmerett- gjør en forskjell!» på Grønland torg. Lanseringen markerte starten på en viktig informasjonskampanje der vi ønsker å mobilisere flest mulig kvinner med minoritetsbakgrunn til valgurnene ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Mange minoritetskvinner er ikke klar over den makt de har til å påvirke politikken ved å bruke sin stemme.

Gjennom å bruke sin stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget kan de selv velge representanter som taler deres sak. MiRA-Senteret skal derfor hele våren og fremover mot valgdagen, 9.september videreformidle informasjon om retten til å stemme, gi minoritetskvinner praktisk valgopplæring gjennom et eget «prøverom» i våre lokaler, gjennomføre politisk bevisstgjørings-workshops og invitere til dialogmøter med politikere der minoritetskvinner selv kan møte lokale politikere og diskutere tema som er relevante for dem.

Valgkampanjelansering – Bevisstgjøring rundt muligheten til å gjøre en forskjell!

Når MiRA-Senteret lanserte valgkampanjen, 2.april åpnet, Kossa Diomande med flotte rytmer på djembe tromme. Minoritetskvinner, inviterte og nysgjerrige forbipasserende fikk høre appeller fra prosjektleder Khansa Ali og prosjektkoordinator, Maria Theresa Jones ved MiRA-Senteret der viktigheten av at minoritetskvinner setter seg inn i politikken og bruker sin stemmerett ble løftet frem. Det ble satt fokus på muligheten til innflytelse til å påvirke hvem som skal bestemme over ens nærmiljø og at deltakelse kan ha mye å si for å løfte frem viktige problemstillinger som har stor betydning for ens barn og familie. Viktigheten av politikere som arbeider for like muligheter for alle og sikrer gode og trygge arbeidsplasser med nulltoleranse for diskriminering, samt slutt på ubetalt praksisarbeid, rasistiske og fordomsfulle holdninger i det offentlige rom var andre viktige hovedmomenter.

Praktisk valgopplæring- bli en stemmevenn!

MiRA-Senteret er nå i gang med en viktig bevisstgjøringskampanje og vil være tilstede med stand og informasjon på mange ulike arenaer utover våren og sommeren og frem mot valgdagen.

Gjennom å engasjere minoritetskvinner som «stemmevenn» vil vi ta i bruk allerede godt etablerte nettverksbyggere som informasjonsformidlere i bydelene i Oslo og bidra til å sette fokus på viktige slagord og politiske saker som er viktig for minoritetskvinner innad i minoritetsmiljøene. MiRA-Senteret oppfordrer alle til å delta i høstens kommune- og fylkestingsvalg og stemme for et mer likestilt og mangfoldig samfunn.

Følg oss på Facebook-eventet: «Bruk din stemmerett-gjør en forskjell! for fortløpende oversikt over ulike arrangement. 

Sammen kan vi stemme frem politikk som arbeider for likestilling og mangfold i samfunnet!

Bli med og #gjørenforskjell!