Kjære interesserte,

MiRA-Senteret har gleden av å invitere til webinar tirsdag 5. oktober 2021 kl. 13-14 om vold og selvbestemmelse i et minoritetsperspektiv.

Program:

  • Åpningsinnlegg

v/Khansa Ali, prosjektleder på MiRA-Senteret

  • Hvordan jobber politiet med vold i nære relasjoner?

v/ Nadia Nørstenæs Torper, familievoldskoordinator i Oslo politidistrikt

  • Vold i et minoritetsperspektiv

v/Asla Maria Bø Fuglestad, rådgiver på MiRA-Senteret

  • Minoritetsjenters utfordringer med vold og selvbestemmelse

v/Sarah Nasim Iqbal, prosjektkoordinator på MiRA-Senteret

Velkommen til et viktig seminar for deg som møter voldsutsatte kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i ditt arbeid. I dette webinaret vil du få informasjon om hvordan vold mot minoritetskvinner ofte er svært sammensatt og hvilke barrierer kvinner kan møte på i prosessen ut av en voldsrelasjon. Videre vil vi sette søkelyset på empowerment som et forebyggende verktøy mot vold i nære relasjoner og dele hvordan MiRA-Senteret har jobbet med dette siden sin etablering i 1989. Webinaret vil også bestå av et gjesteinnlegg ved familievoldskoordinator i Oslo politidistrikt om hvordan politiet jobber med vold i nære relasjoner.

Vi håper dette høres spennende ut og ønsker deg velkommen til å delta!

Vennligst send påmelding til ungejenter@mirasenteret.no