MiRA-Senteret har nå utviklet et supplerende førstehjelphefte som skal bistå personer med minoritetsbakgrunn og offentlige instanser, flyktningtjenester og organisasjoner i formidlings- og forebyggingsarbeidet innenfor førstehjelp og sikkerhet.

Førstehjelpshefte er basert på erfaringer som MiRA-Senteret har tilegnet seg gjennom flere år med målrettet førstehjelpsinnsats rettet mot minoritetsbefolkningen. Dette som en del av den nasjonale dugnaden: Sammen redder vil liv. Heftet formidler slik kompetanse om førstehjelp ut fra et minoritetsperspektiv og synliggjør viktige tema innenfor førstehjelp som det er viktig å kunne noe om, og hvordan slik informasjon kan videreformidles på en lettfattelig måte.

Torsdag 15.september kl. 10-10.30 inviterer MiRA-Senteret alle interesserte til lanseringswebinar av førstehjelpshefte: Minoriteter og førstehjelp. Her vil du også få høre om hvordan DU eller din arbeidsplass kan ta i bruk førstehjelpsheftet inn i deres undervisning og informasjonsarbeid.

Ønsker du å være med på webinaret? Send påmelding til aktiviteter@mirasenteret.no innen 11.september.

Følg med her for oppdateringer.