MiRA-Senteret har gleden av å invitere til webinaret: Styrke og sårbarhet i ungdomstiden: Offentlige instansers møte med voldsutsatte minoritetsjenter!

Tid: Onsdag 8.juni 2022 kl. 13-14.

I forbindelse med MiRA-Senterets skolekampanje «Min Kropp – Mine Grenser» ønsker vi å invitere til webinar der vi retter søkelys mot utfordringer minoritetsjenter møter relatert til seksuell helse og grensesetting.  Overordnet tematikk for webinaret vil være styrke og sårbarhet i ungdomstiden ut fra et minoritetsperspektiv, og synliggjøre perspektiver som det kan være viktig for offentlige ansatte å ta i betraktning med mål om å forebygge vold mot minoritetsjenter. I denne sammenheng synliggjør vi også skolekampanjen som et viktig verktøy som kan tas i bruk.

Webinaret tilbyr slik faglig påfyll om hvordan vi sammen kan møte voldsutsatte minoritetsjenter med empati og interseksjonell kunnskap. Vi håper erfaringsutvekslingen vil gi et samlet kunnskapsløft til minoritetsrådgivere, sykepleiere og andre affiliert med minoritetsjenter i sårbare livssituasjoner og ønsker deg hjertelig velkommen til et spennende webinar.

Nærmere program kommer snart!

Vi håper dette høres spennende ut og ønsker deg velkommen til å delta! Påmelding sendes til ungejenter@mirasenteret.no innen onsdag 1.juni. Det koster ikke noe å delta.

Videresend gjerne invitasjonen til andre interesserte.