MOBBING PÅ SKOLEN

«MiRA-Senterets diskusjonsgruppe er en viktig arena for unge jenter å komme sammen og sette fokus på temaer som omhandler deres hverdag. Gruppen møtes hver måned for å fremme egne stemmer i diskusjoner som omhandler dem, og temaene dreier seg blant annet om kropp og seksualitet, feminisme, rasisme og mobbing i skolen. På MiRA-Senteret blir minoritetsungdom utfordret til å delta i debatten i samfunnet, og samtidig dele erfaringer med hverandre. I diskusjonsgruppen har flere delt erfaringer om at det kan være lett å skille seg ut på skolen når man har minoritetsbakgrunn. Man kan føle seg annerledes og ensom, og føle at man ikke passer inn. Nedenfor følger det femte innlegget i spalten «En elevs dagbok» som setter fokus på ungdomserfaringer i skolen. Innlegget er basert på samtaler i diskusjonsgruppen, og er skrevet av en av jentene i gruppen. Innlegget handler om erfaringer med mobbing på skolen.»

hijabDen første gangen skjedde det i sånn ca 4-5 klasse; jeg fikk stygge kommentarer pga utseende. Jeg snakket med læreren om det og hun tok det opp med hele klassen. Hun fikk alle elevene til å si «Jeg lover å ikke mobbe noen.» Selvom de sa det så fortsatte det. Det var mest to gutter i klassen som gjorde det og de sluttet ikke. Jeg var litt redd for at de skulle fortsette på ungdomsskolen, men heldigvis kom vi ikke i samme klasse og klasserommene var ikke nær hverandre. Så på ungdomsskolen ble det bedre, klassemiljøet er skikkelig bra siden ingen i klassen mobber hverandre og det syntes jeg er kjekt fordi ingen fortjener det.

Jeg ble også mobbet og sett rart på når jeg startet med hijab. Alle trodde foreldrene mine tvang meg til å bruke det, men det var jeg selv som valgte det. En dag våknet jeg opp og tenkte «i dag skal jeg ta på hijab til skolen.» Det var noen som kom med stygge kommentarer og hele tiden spurte meg om jeg «savnet håret mitt». Bare fordi jeg bruker hijab betyr det ikke at jeg aldri kan ta det av eller vise håret mitt til noen.