De unge er samfunnets fremtid. Slik betrakter også MiRA-Senteret de unge minoritetsjentene. Sammen med denne gruppen og deres engasjement utvikler senteret seg mot en fremtid og et samfunn minoriteter selv er med på å definere.

Oppvekstvilkårene varierer sterkt, men det alle har til felles er at vi lever i et samfunn med eksistensen av forhåndsdefinerte rammer. Rammer som setter føringer på våre liv. Det er disse rammene vi på senteret jobber aktivt med å omforme og omdefinere, samt skape nye betingelser som kan føre til berikelse av våre liv og vår fremtid.

MiRA-Senteret har lang erfaring i arbeid relatert til spørsmål vedrørende unge jenter og denne gruppens hverdag. Spørsmål som omfatter bl.a. identitet, familie, venner, egen kropp og helse, utdanning, og arbeid, er alle temaer senteret jobber direkte med.

Er du ung minoritetsjente og har spørsmål om ting du lurer på eller trenger noen å snakke med, er det bare å kontakte oss >>

MiRA-Senteret står også til rådighet for personer og institusjoner som jobber direkte med minoritetsjenter. Hvis du har spørsmål eller vil rådføre deg med noen angående ditt arbeid med minoritetsjenter, er også du velkommen til å kontakte oss. (link) Vi minner alle våre brukere på at senterets ansatte har taushetsplikt.

Om jentegruppen «La meg snakke»
MiRA Senteret har en nettverksgruppe for unge jenter der målet er å tilby unge minoritetsjenter et sted der de kan definere sin egen virkelighet, og delta i aktiviteter etter ønske og interesse. Gruppa består av minoritetsjenter med forskjellig bakgrunn i alderen 13–26 år. Aktivitetene er bl.a. ulike kurs, diskusjonsgrupper og artikkelskriving.

Meld deg i vårt nettverk >>

Les også: Du unge – har du ingenting på hjertet?

                                    bilde nyhetsbrev