Fondet ble opprettet av Amalie Laksov i 1983 til minne om hennes fire brødre, Carl, Benjamin, Harry og Leonard Scheer og hennes ektemann Håkon Laksov, som alle ble drept i tyske konsentrasjonsleirer i 1943. MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner mottok den ærverdige Laksov- prisen for sitt arbeid mot rasisme og kjønnsdiskriminering og for menneskerettigheter. Les også Fakhra Salimis tale ved mottakelsen av Amalie Laksov menneskerettighetspris 30. september 2003.

Amalie Laksov prisen til MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner har mottatt Laksov- prisen for sitt arbeid mot rasisme og kjønnsdiskriminering og for menneskerettigheter.

Fondet ble opprettet av Amalie Laksov i 1983 til minne om hennes fire brødre, Carl, Benjamin, Harry og Leonard Scheer og hennes ektemann Håkon Laksov, som alle ble drept i tyske konsentrasjonsleirer i 1943. I fondets statuetter heter det at prisen skal deles ut til honorering av ”personer eller institusjoner som gjennom sin handling, i skrift, tale eller ved kunstnerisk utfoldelse har forsvart menneskerettighetene og motarbeidet rasediskriminering og religionsforfølgelse”.

Fakhra Salimi sa i sin takketale at denne prisen er en tydelig erklæring fra fondets styre, at selv i dag er arbeidet mot rasisme, anti-semittisme og kamp for kvinners rettigheter veldig viktig. Hun understreket også at minoritetskvinner i Norge i dag kjemper et trippelt kamp; de er kvinner, de er minoriteter og de tilhører ofte det laveste samfunnslaget.

Minoritetskvinner må kjempe en sammensatt kamp, kjempe for våre rettigheter, både som minoritet og som kvinne og i denne kampen trenger vi støttespillere, og vi trenger alle dem som har staket veien ut før oss.

Les også Fakhra Salimis tale ved mottakelsen av Amalie Laksov menneskerettighetspris 30. september 2003 >