Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, Ossietzkyprisen, blir mandag 19. desember tildelt Fakhra Salimi. Årets prisvinner har bodd i Norge siden hun var tjue år – over halve livet. Hun har vært en annerledes røst som har kjempet hardt for ikke å bli identifisert som et umælende offer, og har løftet fram et mangfold av erfaringer fra kvinneverdener som det store majoritets-vi-et overfladisk trodde at vi kjente.

Fakhra Salimi kom i 1979 fra metropolen Lahore med mer enn fire millioner innbyggere, til et land med samme antall mennesker. Hun ble ofte stilt spørsmål om bakgrunnen sin, og noen av spørsmålene gjaldt hvordan hun som muslimsk kvinne syntes det var å komme til et seksuelt frigjort land som Norge. Hun opplevde at uvitenheten om verden var stor, også i akademia. Siden den gang har hun utfordret norsk politikk og norsk kvinnebevegelse på en rekke ømme punkter.

I 1989 ble MiRA-senteret født, og Fakhra ble lederen. I årene som er gått har senteret arbeidet både med å bistå individer og med å utfordre strukturer, og de har gradvis nådd ut til flere. Gjennom MiRA-magasinet, gjennom boka ”Odins kvinner setter farge på Norden” og gjennom kontinuerlig mediekritikk har årets mottaker av Ossietzky-prisen ikke bare skapt seg en kanal for seg selv i den norske offentligheten, men også for mange andre personligheter som har opplevd å bli oversett.

Det finnes ulike poler i debatten om det flerkulturelle samfunnet i dag. Å stå mellom polene er
både vanskelig og risikabelt. I et mediesamfunn med sans for det ekstreme, for konflikt og polarisering, risikerer en å bli neglisjert om en står på to bein: Det vil si en kontinuerlig kritikk av rasisme og diskriminerende praksis fra storsamfunnets side, kombinert med kritikk av undertrykkende praksiser i minoritetsmiljøer. Dette har vært en kjernesak for årets prisvinner.

Norsk PEN har gleden av å invitere til utdelingen av Ossietzky-prisen 2005:
Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten

Mandag 19. desember kl 14.00 på Menneskerettighetshuset Tordenskjoldsgate 6 B, 0160 Oslo.

Program:
Leder i Norsk PEN, Kjell Olaf Jensen, ønsker velkommen
Utdeling av Ossietzky-prisen for 2005
Tale til årets prisvinner v/forfatter Elisabeth Eide. Les talen her >

Gratis adgang – ingen påmelding – enkel servering.
Nærmere informasjon på tlf.: 22 47 92 20 eller 926 88 023.