MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi har mottatt Pakistansk Forening Norges hederspris for sitt arbeid for å bedre minoritetskvinners levekår og rettigheter i Norge. Prisen ble også gitt for hennes brobyggerarbeid mellom pakistansk og norsk kultur, samt hennes innsats for å fremme pakistansk kultur i Norge. I kunngjøringen fremmes særlig Salimis initiativ til å starte MiRA-Senteret og det likestillingsarbeidet hun har utrettet gjennom organisasjonen som viktige årsaker til utnevnelsen.

Prisen ble overrukket i anledning Pakistansk nasjonaldag 12. august med tilstedeværelse av sentrale politikere og kulturpersonligheter fra Pakistan.

MiRA-Senteret er svært takknemlig for prisen og den anerkjennelsen Fakhra Salimi har fått for sin mangeårige innsats for å bedre minoritetskvinners rettigheter og muligheter i Norge. Prisen gir også viktige signaler om at Pakistansk Forening Norge ønsker å synliggjøre minoritetskvinners egen innsats i kampen for likestilling og likeverd.

Fakhra Salimi takker for prisen og anerkjennelsen på vegne av minoritetskvinner i Norge og anser den som en viktig motivasjonsfaktor for framtidig arbeid for kvinner, både i Norge og i Pakistan.