fakhra s jentepris

Fredag 11. oktober 2013 ble Fakhra Salimi, leder for MiRA-Senteret, tildelt Plan Norges Jentepris. I juryens begrunnelse står det at «i over tre tiår har hun bekjempet rasisme og diskriminerende praksis fra storsamfunnets side, – samtidig som hun har konfrontert undertrykkende tradisjoner i minoritetsmiljøer. Hun har gitt oss kunnskap om minoritetsjenter og kvinner gjennom flere tiår. Og hun har bidratt til å styrke rettighetene til innvandrerkvinner, og skapt større forståelse for norsk kultur i innvandrermiljøer».

I sin takketale understrekte Fakhra Salimi at det «Over flere tiår har vært mange modige kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn som har bidratt til MiRA-Senterets utvikling og stått på barrikadene i kampen for likestilling. Denne prisen tilhører alle disse kvinnene.»

Det var en dypt beæret Salimi som mottok prisen – en bekreftelse på det viktige arbeidet og engasjementet som har vært drivkraften bak MiRA-Senteret.

Les mer…