Årets rettssikkerhetspris ved Norges Juristforbund tildeles Fakhra Salimi og MiRA-Senteret for sin mangeårige innsats for å styrke rettssikkerheten til innvandrer- og flyktningkvinner i Norge.

RettssikkerhetsprisDet betyr mye at juristmiljøet har fulgt med på og annerkjenner arbeidet vårt. Vi er veldig takknemlig, sier Salimi.

Salimi vil motta prisen av juryleder Knut Storberget på Rettssikkerhetskonferansen 22. oktober, der hun også vil holde Rettssikkerhetsforedraget 2015.

Fakhra Salimi and The MiRA- Resource Centre for black, immigrant and refugee women have received The Norwegian Association of Lawyers’ award “Legal protection” for 2015.  The award is given for long-standing efforts to strengthen legal protection for minority, immigrant and refugee women in Norway. Fakhra Salimi will receive the award by jury chairman Knut Storberget on “the Rule of Law Conference” on 22nd October, where she will also give the lecture on security under the law.

Les mer om prisen og juryens begrunnelse her.